Պրոֆեսիոնալ թենիս

 

Պրոֆեսիոնալ թենիս ծրագրի միջոցով մենք բացահայտում և պատրաստում ենք Հայաստանի ապագա թենիսիստներին: Պրոֆեսիոնալ թենիսը ինտենսիվ պարապմունքների համալիր է, որի ժամանակ մեր ակումբի միջազգային որակավորում ունեցող մարզիչները ապագա թենիսիստին

- կփոխանցեն իրենց տեսական և պրակտիկ խորը գիտելիքները,

- կներկայացնեն ռազմավարական մտածելակերպի առանձնահատկությունները,

- կծանոթացնեն սպորտային մշակույթին,

- կդարձնեն ֆիզիկապես և հոգեբանորեն առավել պատրաստված և

տեղական և միջազգային մրցումներում հաջողութան հասնելու համար: